Leave a Comment on Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny
Więcej ... Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny
Posted in Prawo

Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny

Efektem zatwierdzenia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Umowa taka, zwana również…