Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych wymogówefektywnego działania dowolnego państwa. Służby mundurowe, a więc również policja spełniają w owym procesie niebagatelną rolę. Z tego względu na samym początku trzeba zwrócić uwagę na prawny obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Kolejny istotny aspekt to materia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Natomiast ład publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Jednakże warto mieć na uwadze, że jest to ledwie jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby tłumaczenia tych pojęć były niejednokrotnie podejmowane, jednak zarówno prawo, jak i socjologia to twory, które ulegają zmianom, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest niezwykle trudne.  Jednak, analizując literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/rekrutacja-do-policji/

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *