Kwestia stali

stal

Olbrzymia część infrastruktury, zwłaszcza miejskiej, zbudowana jest z wyrobów hutniczych. Właściwości tego materiału pozwalają na stawianie solidnych konstrukcji służącym nieograniczonej ilości zastosowań.
Stal jest materiałem bardzo wszechstronnym. Jest wielce mocnym surowcem a zarazem giętkim. Rodzaj stali dobiera się pod kątem cech fizycznych i chemicznych.
Stal oferowana jest postaci różnych wyrobów hutniczych, dla przykładu blachy.

Stal stanowi jedną z podstaw technologicznych ludzkiej cywilizacji.

Istnieje wiele gatunków stali, które różnią się cechami a tym samym rodzajem wykorzystań. Tak dla przykładu blacha gorącowalcowana będzie użyta w ciężkich konstrukcjach, na przykład budowlanych zaś blacha zimnowalcowana jest szczególnie stosowana do tworzenia obudów urządzeń czy maszyn.

Author: admin