Konta firmowe

sala konferencyjna

Duże firmy, szczególnie spółki skarbu państwa, zobowiązane są prowadzić kilka kont bankowych. Konta obsługują zróżnicowane działalności firmy, dlatego zakładane jest konto podstawowe, konto pomocnicze dla obsługi działalności socjalnej firmy tzw. Funduszu Świadczeń Socjalnych, konto płacowe obsługujące wypłaty pracowników. Firmy zobowiązane przestrzegać reżimu dyscypliny finansów publicznych i ustawy Zamówień Publicznych zmuszone są do założenia również konta bankowego obsługującego wpłaty i wypłaty wadiów i zabezpieczeń w formie pieniężnej. Wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej będą wypłacane kontrahentowi po spełnieniu pewnych warunków wraz z należnymi odsetkami. Inne formy wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, czyli gwarancje bankowe, czy też gwarancje ubezpieczeniowe, zwracane są bez odsetek. Jedynie należy pilnować terminu ważności tychże gwarancji. Prowadzenie kilku kont bankowych rodzi niemałe koszty. Celowym jest wiec, aby konto bankowe wybrane na konto firmowe było jak najtańsze w prowadzeniu.

antywindykacja długów Śląsk

Author: admin